FOR APPLICANTS FROM TURKEY
TÜRKİYE'DEN GELECEK KATILIMCILAR İÇİNDİR

Kongremiz 2020 Akademik Teşvik Kriterlerine uygundur: Kongremize Türkiyeden gönderilecek bildiriler 2020 akademik teşvik kriterlerinde belirtilen %51'den fazla yabancı katılımcı oranı gözetilerek kabul edilecektir