FOR APPLICANTS FROM TURKEY
TÜRKİYE'DEN GELECEK KATILIMCILAR İÇİNDİR

Kongremiz 2022 Akademik Teşvik Kriterlerine uygundur: Kongremize Türkiye'den gönderilecek bildiriler akademik teşvik kriterlerinde belirtilen %51'den fazla yabancı katılımcı oranı gözetilerek kabul edilecektir