top of page
FOR APPLICANTS FROM TURKEY
TÜRKİYE'DEN GELECEK KATILIMCILAR İÇİNDİR

Kongremiz Akademik Teşvik Kriterlerine uygundur: Kongremize Türkiye'den gönderilecek bildiriler akademik teşvik kriterlerinde belirtilen %51'den fazla yabancı katılımcı oranı gözetilerek kabul edilecektir
bottom of page